Framtidens industriföretag (FIF)

Framtidens Industriföretag

Framtidens Industriföretag (FIF) är ett samnordiskt, tvärvetenskapligt program för teknologer. FIF startades i början av 1990-talet av professor Hans Andersin. Tanken var att industriella system utvecklas snabbt med hjälp av informations- och kommunikationsteknikens (ICT) landvinningar. Det kräver kunnande som sträcker sig utöver traditionell tillverkningsteknik, allt ifrån kvalitetsstyrning och robotik till datorstyrda system, integrerad informationshantering och globala logistiska nätverk. Gränsen mellan produktionen av varor och tjänster blir alltmer diffus. Enkla affärsmodeller typ planera-bygg-sälj får ge vika för komplicerade värdepropositioner vilka förutom produkter kan innehålla finansiering, servicekontrakt och partnerskap över produktens livscykel.

Professor Paul Lillrank, Aalto-universitetet

 

Nyheter

Evenemang